Taliansko: Senát zastavil predaj abortíva RU 486 v krajine

Taliansky senát zastavil predaj postkoitálneho kontraceptíva RU 486 v krajine. Antonio Tomassini, vedúci výskumného výboru upozornil na „množstvo pochybností“ týkajúcich sa prípravku, a odporučil odročiť jeho uvedenie do obehu.
V lete tohto roku Talianska farmaceutická spoločnosť (AIFA) schválila kontraceptívum, zároveň sa dohodla na jeho používaní s nemocnicami, ktoré ho mohli aplikovať do 49.dňa tehotnosti (7.týždeň), ale nemohol sa predávať v lekárňach. Stalo sa tak napriek tomu, že AIFA mala k dispozícii štatistiky poukazujúce na úmrtie najmenej deviatich žien po užití RU 486. V roku odborné talianske gynekologické periodikum informovalo dokonca o 16 úmrtiach spojených s touto formou postkoitálneho kontraceptíva.
Na daný postup AIFA reagoval Vatikán vydaním vyhlásenia, hovoriaceho o reálnej hrozbe exkomunikácie pre užívateľov i distribútorov abortíva.
Výbor poukázal na status talianskej legislatívy povoľujúcej potrat do 90dní od počatia bez udania dôvodu. Maurizio Sacconi, minister zdravotníctva talianskej republiky, povedal: „Talianske potratové zákony neobsahujú možnosť farmaceutického postupu pri uskutočnení inetrrupcie.“
Avšak talianska viceministerka zdravotníctva, Eugenia Rocella, sa domnieva, že vláda v žiadnom prípade nezamieta prípravok z „ideologických dôvodov“. Hlavným dôvodom má byť bezpečnosť žien. „Prítomnosť lekára pri potratovej procedúre, pre vylúčenie čo najväčšieho počtu vedľajších efektov, znamenajúcich možné vážne komplikácie, je základnou podmienkou“, konštatovala.
V roku 2006 vláda premiéra Berlusconiho odmietla povoliť dovoz prípravku pre jeho spojitosť s najmenej piatimi úmrtiami žien v USA.

V tom istom roku kritizoval Vatikán bývalú ministerku zdravotníctva Liviu Turco, ktorá tento spôsob potratu označila za „lacnú a bezpečnú metódu“ a podobne sa vyjadruje aj o tomto rozhodnutí senátu, keď ho označuje za „najspiatočníckejšie čo sa týka distribúcie tohto prípravku, zatiaľ čo ho milióny žien využívajú po dlhé roky.“
Treba podotknúť, že v Taliansku, považovanom za katolícku krajinu, odmieta až 70% lekárov vykonávať interrupcie
.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.