A L E X I S, Poradňa pre ženy a dievčatá


V decembri 2009 spustilo Fórum života poradňu pre ženy a dievčatá s názvom Alexis (z gr. alexis: „pomoc“, „ochranca“, „pomocník“). Ide o úplne nový projekt zameraný na konkrétnu pomoc pre tehotné ženy. Cieľom projektu je ponúknuť podporu a poradenskú pomoc dievčatám a ženám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných situáciách súvisiacich s tehotenstvom.

Poskytované poradenstvo je zamerané na cieľové skupiny žien a dievčat, ktoré uvažujú o umelom potrate, trápi ich tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené, majú rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, alebo prežívajú emocionálnu a psychickú nevyrovnanosť súvisiacu so stratou dieťaťa po potrate. Poradenstvo je rovnako ponúkané aj otcovi dieťaťa a rodinným príslušníkom.

Obsahom poradenstva je najmä pomoc pri analýze problému a hľadaní riešenia, pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti, informácie o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva. V prípade potreby poradcovia sprostredkujú pre klientky stretnutie so spolupracujúcimi odborníkmi (napr. gynekológom, sociálnym pracovníkom, psychológom, duchovným, krízovým pracovníkom z azylového domu).

Vďaka moderným informačným technológiám má poradňa Alexis celoslovenskú pôsobnosť. Poradenstvo bude poskytované emailovou formou, telefonicky a osobne. V blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť formy poradenstva aj o chatovú on-line formu. Všetky praktické informácie a kontakty sú dostupné na webovej stránke www.alexisporadna.sk, ktorá je centrálnym kontaktným miestom poradenstva. Emailové poradenstvo poskytujeme na emailovej adrese poradna@alexisporadna.sk, na ktorú môžu potenciálne klientky poslať emailovú správu s opisom svojho problému. Odborná poradkyňa im najneskôr do 24 hodín odpovie. Podobne sa môžu poradiť na telefónnych číslach 0911 350 200 (T-Mobile) a 0917 350 200 (Orange). Na týchto číslach je tiež možné dohodnúť si s poradkyňou aj osobné stretnutie (v Bratislave).

Činnosť poradne pre ženy a dievčatá Alexis môže podporiť každý rozširovaním kontaktných informácií, zapojením sa do odbornej spolupráce alebo materiálne a finančne na číslo účtu 0422874576/0900. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť heslo „Alexis“, aby bolo možné identifikovať a využiť dar podľa želania darcu.

„V Bratislave, jedinom slovenskom veľkomeste, sa momentálne nenachádza žiadne zariadenie, v ktorom by bolo tehotným ženám v núdzi poskytované takto zamerané poradenstvo. Podobne takýto typ poradenstva chýbal aj v modernej internetovej forme. Tieto dôvody nás motivovali k spusteniu poradne Alexis,“ uviedol Marek Michalčík, riaditeľ Fóra života.

Projekt poradne pre ženy a dievčatá Alexis nadväzuje na projekt Zachráňme životy, ktorý Fórum života realizuje od decembra 2007. Zatiaľ čo poradňa Alexis má ambíciu poskytovať predovšetkým poradenské služby, projekt Zachráňme životy je zameraný na poskytovanie kompletnej sociálnej a materiálnej pomoci.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.