Zachráňme životy po dvoch rokoch


6. decembra 2009 oslávil projekt Zachráňme životy druhé narodeniny. Projekt realizuje občianske združenie Fórum života a počas dvojročného fungovania sa vďaka nemu narodilo 21 bábätiek, pomohli sme 28 ženám a ich deťom. Darcovia prispeli sumou 47 172,42 EUR.


Cieľom projektu je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi a súčasne umožniť ľuďom, ochotným pomôcť finančne, materiálne i aktívne, zapojiť sa do projektu.

Centrálnym informačným miestom projektu je internetová stránka www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorázovo prispieť na číslo účtu 0424246346/0900. Finančné čiastky sa prerozdeľujú medzi príjemcov pomoci, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Všetky poukázané finančné dary dostávajú v plnej výške priamo príjemcovia pomoci (ženy a ich deti). Náklady na riadenie a správu systému zabezpečuje Fórum života z iných zdrojov.

Nové prípady sa do systému zaraďujú na základe odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov, ale aj na vlastnú žiadosť. Garanciu efektívneho využitia darov zabezpečuje transparentný finančný tok a profesionálne služby poskytovateľov pomoci.

Koordinátorka projektu Mária Demeterová hovorí: „6. decembra, na sviatok Sv. Mikuláša, projekt Zachráňme životy oslávil 2. narodeniny. Za tento čas sme spoločne v rámci projektu pomohli 28 ženám, narodilo sa 21 bábätiek a darcovia prispeli sumou 47 172,42 EUR. Toľko suché čísla. Ale za všetkými údajmi je neuveriteľné množstvo ľudských osudov a príbehov, ktoré vyjadrujú oveľa viac ako tieto čísla. Chcem poďakovať všetkým darcom za ich štedrosť a porozumenie pre neľahké osudy žien, dievčat a ich detí. Ako napísala mladučká Karinka: „Som vám všetkým veľmi vďačná. Kristínka je krásna a aj s vašou pomocou sa chcem o ňu čo najlepšie starať.““

Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach darcov a ich použití si môže každý darca overiť na internetovej stránke www.zachranmezivoty.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.