XII. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“

XII. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“ sa bude konať v dňoch 26. – 27. marca 2010 v Rajeckých Tepliciach. Záštitu nad podujatím prevzali poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská a primátor mesta Rajecké Teplice Peter Dobeš. Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
Tento ročník bude zameraný tému: „Žena a jej slobodná voľba“ (Dôsledky IV. svetovej konferencie o žene v Pekingu (1995); Sledujú reprodukčné práva skutočne záujem ženy?; Je právo na potrat ľudským právom?).
Bližšie informácie o možnostiach prihlasovania, názvy prednášok, mená prednášajúcich, témy workshopov a ďalšie organizačné pokyny budeme priebežne zverejňovať.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.