Konferencia Vyber si život v znamení žien


V dňoch 26.-27.marca 2010 sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach XII. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“. Organizátormi podujatia sú Fórum života, o. z. a Áno pre život, n. o. Konferencia sa uskutoční pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

XII. ročník konferencie bude zameraný na tému: Žena a jej slobodná voľba (Dôsledky IV. svetovej konferencie o žene v Pekingu (1995); Sledujú reprodukčné práva skutočne záujem ženy?; Je právo na potrat ľudským právom?). Táto téma je veľmi aktuálna najmä po tom, čo Európsky parlament prijal 10. 2. 2010 dokument, v ktorom požaduje pre ženy „právo na potrat“.

Medzi prednášajúcimi na konferencii budú aj Anna Záborská, ktorá vystúpi s prednáškou o Európskych snahách o uzákonenie „ženských práv“; Maroš Kuffa sa vo svojom príspevku bude venovať ohrozenej dôstojnosti ženy a zo zahraničných príspevkov možno spomenúť prednášku „Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom“, ktorú prednesie J. H. Matlary. Prof. Janne Haaland Matlary pochádza z Nórska. Jej príspevok nesie rovnaký názov ako jej kniha, ktorá vyšla vo viacerých jazykoch vrátane slovenčiny. Je profesorkou v odbore medzinárodnej politiky na Katedre politických vied Univerzity v Oslo a mimoriadnou profesorkou na Royal Norwegian Military Staff College. Zastáva tiež viaceré významné posty vo verejnom živote, okrem iného je členkou Pápežskej rady pre rodinu a pracuje tiež v skupine 100 svetových lídrov na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. 
Konferencia Vyber si život sa koná v rámci kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorá bude tento rok vrcholiť v čase od 22.  do 28. marca 2010.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť telefonicky na číslach telefónu: 041 – 5494950, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: apz@nextra.sk alebo prostredníctvom registrácie cez web stránku http://konferencia.www.forumzivota.sk, na ktorej je možné získať podrobnejšie informácie o konferencii.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.