27.február-Deň pamiatky detí zomrelých potratom na Ukrajine

Na základe usmernení 46.sesie biskupskej synody Kyjevsko-Galického arcibiskupstva Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, konanej minulú jeseň v Ľvove, bol potvrdený program boja proti potratom na Ukrajine, pre ktorého realizáciu bola ustanovená koordinačná rada. Súčasťou sutanovení tohto programu bola požiadavka osobitného pamätného dňa detí zomrelých potratom. Ukrajinskí gréckokatolíci si ho pripomínajú vždy druhú pôstnu sobotu, tohto roku teda 27.februára.Predstavitelia komisie pre pastoráciu v oblasti zdravotnej starstlivosti poslali so súhlasom kardinála-archieparchu Ľubomira Guzara kňazom príležitostné listy ohľadom úcty k životu, ktoré majú veriacim prečítať v rámci liturgie s jej doplnením o osobitne stanovené modlitby. „Dnes sme čoraz častejšie svedkami, ako nárast potratov prináša so sebou šírenie kultúry smrti. Dramaticky sa menia názory ľudí, otupuje sa ich svedomie, čo sa odráža na morálnom stave celej spoločnosti a jej hodnotách. Všetkým musí byť zrejmé, že cirkev neprestane učiť o Božom zákaze odnímať život ešte nenarodeným. Tento skutok je vždy ťažkým hriechom, bez ohľadu na to, čo o ňom hovoria štátne zákony či rôzne čisto ľudské úsudky. Predovšetkým musíme počúvať Boha a nie ľudí“, uvádza sa vo výzve spomínanej komisie pre pastoráciu v oblasti zdravotnej starostlivosti Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.      

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.