Európsky súd pre ľudské práva vyzýva Poľsko k uznávaniu „práv“ homosexuálov

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej ESĽP) rozhodol, že zo strany poľského súdu došlo k porušeniu ľudských práv, keď bola odmietnutá žiadosť občana o možnosť dediť na zálade nájomných zmlúv po svojom zomrelom partnerovi rovnakého pohlavia. Istý Piotr Kozak sa domáhal dedenia nehnuteľnosti po svojom dlhoročnom partnerovi, zomrelom v roku 1998. Poľský súd jeho žiadosť v roku 2001 zamietol, argumetujúc neexistujúcou právnou úpravou pre prejednávanú záležitosť, čo vyústilo v podanie žaloby na ESĽP spomínaným občanom . Tvrdil, že bol diskriminovaný na základe sexuálnej orientácie. ESĽP žiadosti vyhovel.
Zástancovia práv homosexuálov vnímajú toto rozhodnutie ako víťazstvo, zatiaľ čo poľskí právni experti poukazujú na jeho kolíziu s legislatívou krajiny a lídri Cirkvi a prorodinných organizácii hovoria o značne ideologickom základe.
Elizabeta Zywar, sudkyňa oblastného súdu v Szczecine : Poľský zákon nijak neupravuje otázku homosexuálnych zväzkov, tým pádom súdy nemôžu na základe neexistujúceho zákona vyhlasovať rozhodnutia. Súdy sa zaoberajú implementáciou zákonov, nie ich vytváraním.“
Tomasz Terlikowski, významný pro-life novinár: „Dedičské právo je založené na rodinnom  a manželskom živote, čo zahŕňa aj odovzdávanie morálnych hodnôt i majetku ďalším generáciám. Keďže homosexuálne páry nie sú schopné reprodukcie, nevidíme dôvod, prečo by sme im mali garantovať právo dediť“, vyjadrili sa obaja spomínaní pre denník Dziennik Gazeta Prawna“.
ESĽP na jednej strane akceptoval námietku poľskej strany o zachovaní a ochrane rodiny, ktorá je založená na spoločenstve muža a ženy, no zároveň sa vyslovil, že štát by mal rešpektovať možnosť sociálneho a spoločenského rozvoja.   
Znepokojenie vyjadril aj biskup Stanislaw Stefanek, ktorý sa obáva začiatku presadzovania homosexuálnych zväzkov a snahy predstavovať homosexuálne správanie ako normálny spôsob života. Podobne výrok ESĽP dementujú i pro-life a prorodinné organizácie v krajine, obávajúc sa oslabenia tradičnej rodiny. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.