25. marec – Deň počatého dieťaťa


25. marec – Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia
, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí ako aj dať možnosť verejne prejaviť postoj za život. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve v týždni od 22. 3. 2010 do 28. 3. 2010. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia.

Tento rok sa uskutoční už 10. ročník kampane. Centrálnym dňom kampane je 25. marec, ktorý je na Slovensku vyhlásený za pamätný Deň zápasu za ľudské práva. Preto je vhodným termínom aj na poukázanie na potrebu chrániť právo na život tých najzraniteľnejších – detí pred narodením. Mottom tohtoročnej kampane je: „Aj tvoj príbeh sa začal počatím.“ Optimistickým posolstvom chceme osloviť najmä mladých ľudí a mladých rodičov k úcte k človeku od počatia, prípadne k prijatiu dieťaťa v ťažkej situácii. Dnes sa začína mediálna časť kampane, ktorá je tento rok po prvý krát obohatená aj o bilboardy rozmiestnené po celom Slovensku.

Počas kampane bude prezentovaná internetová stránka www.alexisporadna.sk, ktorá patrí novému projektu Alexis – poradenstva pre ženy a dievčatá ako jednej z možností pomôcť dievčatám a ženám s nečakaným tehotenstvom. Pomoc ponúka aj projekt Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk).

Kampaň ku Dňu počatého dieťaťa vyústi do medzinárodnej konferencie „Vyber si život“, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 27. marca 2010 v Rajeckých Tepliciach. Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Tohtoročný XII. ročník konferencie bude zameraný na tému: Žena a jej slobodná voľba (Dôsledky IV. svetovej konferencie o žene v Pekingu (1995); Sledujú reprodukčné práva skutočne záujem ženy?; Je právo na potrat ľudským právom?). Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez stránku http://konferencia.www.forumzivota.sk.

Všetky dôležité informácie sú uvedené aj na domovskej stránke kampane www.25marec.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.