Vandalizmus proti kampani za život


Včera bol Deň počatého dieťaťa, v ktorom vrcholila kampaň Fóra života s názvom 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Svoj postoj úcty k životu každého človeka už od počatia mnohí vyjadrili nosením bielej stužky – symbolu rešpektovania práva na život od počatia.

Fórum života tento rok na podporu svojej verejnoprospešnej kampane pripravilo aj bilboardy, ktoré sú umiestnené po celom Slovensku a na ktorých je uvedený slogan kampane „Aj tvoj príbeh sa začal počatím.“

Včera, teda presne v Deň počatého dieťaťa, boli viaceré naše bilboardy znehodnotené a prelepené nápisom „Rozhodni sa sama!“. Fórum života považuje toto ničenie a prelepovanie bilboardov za vandalizmus, ktorý nepatrí do kultúrnej spoločnosti a už vôbec nie do verejnej diskusie o dôležitých etických otázkach, akou je aj otázka práva na život.

„Je mi ľúto, že niektorí ľudia s iným názorom na počiatok ľudského života a jeho ochranu sa znížili k takýmto praktikám. Čudujem sa najmä preto, lebo naše posolstvo je výslovne pozitívne a zamerané na šírenie rešpektu k primárnej hodnote ľudského života, ktorá by mala byť univerzálna. Vandalizmom vyjadrená neúcta k deťom pred narodením svedčí ešte o väčšej naliehavosti hovoriť a konať v prospech nenarodených detí, pretože ony sa nemôžu brániť samé.“ – uviedol na margo ničenia bilboardov Fóra života výkonný riaditeľ združenia Marek Michalčík.

Fórum života už informovalo o vandalizme aj mediálnu spoločnosť prevádzkujúcu sieť bilboardov a dnes podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovanie cudzej veci.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.