Cena Antona Neuwirtha za ochranu života 2010


Súčasťou konferencie Vyber si život bol 6. ročník odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Oceňovanie prebehlo 26. marca 2010 vo večerných hodinách. Atmosféru slávnostného večera spríjemnila speváčka Adriena Bartošová.

V kategórii Slovenská osobnosť cenu získal Marián Kuffa, katolícky kňaz, zakladateľ a predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Fórum života mu udelilo cenu za  založenie a otcovskú starostlivosť o diela sociálnej pomoci zamerané na podporu tých najbiednejších – väzňov,  bezdomovcov, prostitútok, ľudí bez perspektívy, za poskytovanie duchovnej posily v príhovoroch, homíliách a skutkoch lásky a za príkladný život evanjeliovej lásky ku každému človeku. 

V kategórii Zahraničná osobnosť získal cenu Dietmar Fischer z Rakúska za založenie Centra života (Lebenszentrum) vo Viedni, vďaka ktorému boli zachránené tisíce nenarodených detí, za vnesenie nového impulzu do svetového hnutia za život organizovaním svetových pro-life modlitbových kongresov a za vytváranie medzinárodných kontaktov v hnutí za život.

V kategórii Organizácia získalo cenu Hnutie kresťanských rodín na Slovensku za zachovanie úcty k hodnotám rodiny a života aj počas obdobia komunizmu, za množstvo práce vykonanej pri prehlbovaní vzťahov manželov a snúbencov počas prvých rokoch slobody až po súčasnosť, za  obhajobu rodiny ako prirodzenej a základnej bunky spoločnosti. Cenu za hnutie prevzali jeho zakladatelia, manželia Ďurikovičovci.

Občianske združenie Fórum života udeľuje každoročne Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života ľuďom a organizácii, ktorí sa svojou prácou a životom významným spôsobom zaslúžili o budovanie kultúry života. Laureátov ocenenia vyberá predsedníctvo Fóra života na základe návrhov od členov a verejnosti. Cena nesie meno významnej slovenskej osobnosti Antona Neuwirtha (* 1921 – † 2004), ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov Fóra života. Ako človek, lekár, diplomat a mysliteľ svojim životom vydal svedectvo života v pravde. Patrí mu vďaka za láskavú a zároveň dôslednú obhajobu života každého človeka, za život naplnený láskou a službou druhým a za duchovné i intelektuálne vedenie Fóra života. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.