Konferencia Vyber si život na tému práv a dôstojnosti ženy


V dňoch 26. – 27. marca  2010 sa uskutočnil v Rajeckých Tepliciach XII. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“. Konferenciu zorganizovali Fórum života, o. z., Áno pre život, n. o. a Katedra Pastorálnej teológie RKCMBF UK. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Dlhodobým cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. XII. ročník konferencie bol zameraný na tému: Žena a jej slobodná voľba a to aj v súvislosti s 15. výročím Svetovej konferencie o žene v Pekingu (1995).
 

Jeden z kľúčových príspevkov predniesla na konferencii prof. Janne Haaland Matlary z Nórska. V prednáške nazvanej „Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom“ prítomným priblížila podstatu ľudských práv, ktoré človeku nie sú dané mocou štátu alebo medzinárodného spoločenstva, ale človek ich vlastní preto, lebo je človekom – ľudskou bytosťou s osobitou ľudskou dôstojnosťou. Janne Haaland Matlary je profesorkou v odbore medzinárodnej politiky na Katedre politických vied Univerzity v Oslo a mimoriadnou profesorkou na Royal Norwegian Military Staff College. Zastáva tiež viaceré významné posty vo verejnom živote, okrem iného je členkou Pápežskej rady pre rodinu a pracuje v skupine 100 svetových lídrov na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Na Slovensku jej v roku 2007 vo vydavateľstve Michala Vaška vyšla kniha pod rovnakým názvom ako bol názov jej prednášky na konferencii. 

Z Belgicka sa prišla podeliť so svojimi dlhoročnými skúsenosťami z oblastí udržateľného rozvoja, konsenzu, dobrého riadenia, reprodukčného zdravia, nového prístupu k právam, svetovej etike a ďalších tém najmä z pohľadu rozvoja krajín tretieho sveta Marguerite A. Peeters. Na konferencii Vyber si život predniesla pani Peeters prednášku s názvom „Dôsledky Svetovej pekinskej konferencie v krajinách tretieho sveta“.

K téme konferencie pridala svoj pohľad na súčasný Európsky parlamanet a politickú agendu v ženskej otázke aj europoslankyňa Anna Záborská, ktorá v minulom volebnom období predsedala Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť EP. Poukázala aj na znepokojujúci fakt, že EÚ podporuje zo svojich zdrojov násilné vykonávanie umelých potratov v rozvojových krajinách  ako formu podpory reprodukčných práv. 

Na konferencii vystúpil tiež sídelný biskup Žilinskej diecéty Tomáš Galis na tému „Dôstojnosť ženy z pohľadu cirkvi“. Avšak veľmi pútavé a tému analyzujúce boli aj prednášky rímskokatolíckeho kňaza Mariána Kuffu, lekára M. Bartkovjaka, teológa I. Szaniszló, europoslanca M. Mikolášika, profesorky E. Grey, rádovej sestry J. M. Punovej CJ a riaditeľky domova pre matky v núdzi A. Verešovej. Konferenciu pozdravil aj vedúci chorvátskej delegácie Chorvátskeho zväzu za život Petar K. Hodzič.

Na záver dvojdňového programu organizátori zaradili panelovú diskusiu so vzácnymi hosťkami, v ktorej rezonovali témy rôznorodosti poslania ženy, ženy v politike a zladenia viacerých úloh v živote ženy.

Na konferencii sa zúčastnilo približne 170 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Chorvátska, Belgicka a Nórska. Konferenciou Vyber si život vyvrcholila tohtoročná kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.