Benedikt XVI. mladým na Malte: Udržiavajte odvážne svedectvo o posvätnosti života

„Drahí mladí Malty a Goza, som šťastný, že som tu s vami“ – týmito slovami po maltsky pozdravil Svätý Otec krátko po 17.30 hodine mladých, ktorí sa v hojnom počte – asi 12-tisíc – zišli v prístave vo Vallette.
Benedikt XVI. povzbudil mladých  slovami: „Nebojte sa! Vám všetkým,
ktorí chcete nasledovať Krista ako manželia, rodičia, kňazi, rehoľníci a veriaci laici, ktorí prinášajú svetu evanjeliové posolstvo, hovorím: nebojte sa!“ Potom mladým odporučil, aby hľadali obživu a duchovnú pomoc
vo sviatostiach Cirkvi a pokračoval:
„Tu na Malte žijete v spoločnosti, ktorá sa vyznačuje vierou a kresťanskými hodnotami. Mali by ste byť hrdí na to, že vaša krajina chráni nenarodené deti, a že podporuje stabilitu rodinného života, keď hovorí
«nie» potratom a rozvodom. Vyzývam vás, aby ste si uchovali toto odvážne svedectvo posvätnosti života, ústredného postavenia manželstva a rodinného života v záujme zdravej spoločnosti. Na Malte a v Goze rodiny vedia, ako oceniť a postarať sa o svojich starších a chorých príslušníkov, a deti prijímajú ako Boží dar. Iné národy sa môžu z vášho kresťanského príkladu učiť. V kontexte európskej spoločnosti sa evanjeliové hodnoty stávajú
proti-kultúrou, práve tak, ako to bolo v čase sv. Pavla.”
 
Svätý Otec potom mladých vyzval, aby boli v tomto Kňazskom roku otvorení k možnosti, že by si ich Pán mohol povolať k úplnému darovaniu sa službe svojmu národu v kňazstve a v zasvätenom živote. Následne ich tiež povzbudil k starostlivosti o chudobných, slabých, migrujúcich, o tých, ktorí sú v ťažkostiach, v depresii a úzkosti, či ktorí sú postihnutí. “Drahí moji mladí, želám si, aby ste vedeli, ako veľmi som vám v modlitbách nablízku a ako veľmi na vás a na vaše rodiny a priateľov pamätám” – dodal v závere svojho príhovoru Benedikt XVI.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.