Správa z púte k sv. Gianne


V dňoch 25. – 26. apríla 2010 sa v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach konala púť k sv. Gianne Beretta Molla. Program začínal v sobotu o 17 hod. modlitbami matiek a pokračoval sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Daniel Dian. Po nej nasledovala tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou a po nej modlitby a piesne Taize.
V nedeľu program pokračoval ráno sv. omšou o 6.45 hod. Po nej sa konala slávnostná sv. omša celebrovaná don Mariánom Valábkom SDB – direktorom komunity saleziánov v Šaštíne.V nedeľu popoludní sa program ukončil spoločnou  modlitbou sv. ruženca na úmysel rodín.
Púte k sv. Gianne sa sme sa zúčastnili aj my – zamestnanci a obyvatelia Domova, ktorého ochrankyňou a orodovníčkou je práve ona – sv. Gianna B. Molla. V sobotu večer sme boli všetci prítomní na sv. omši, do ktorej sme sa aktívne zapojili čítaním a nesením obetných darov. Po sv. omši sme rozdávali medovníčky, ktoré napiekli naše ženy.  Púťou sme žili celý deň. Sv. Gianna nás všetkých duchovne spojila, čoho ovocím bol pokoj a radosť v našich srdciach aj po návrate domov.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.