Taliansko: Arcibiskup Rossana k prípadu potratu-tomu hovorím barbarstvo

V nemocnici v talianskom Rossane sa začalo vyšetrovanie ohľadom plodu, ktorý prežil po potrate a zomrel po takmer dvoch dňoch. Prípad odhalil nemocničný kaplán, ktorý po odkrytí plachty, keď zbadal, že sa pohla, zisitil, že dieťa žije.
Ihneď zalarmoval zdravotnícky tím. Súdnictvo považuje prípad zo svojej strany za vraždu.
Arcibiskup Rossana S. Marciana vyjadril presvedčenie, že je potrebné vyvolať verejnú dikusiu o tom, ako prax potratov podporuje povrchný a nespravodlivý prístup k hodnote tak nedotknuteľnej, ako je ľudský život: „Myslím, že táto epizóda by mala naozaj otriasť svedomím. Nie je mysliteľné, aby plod, ktorý po potrate v 22. týždni ostane nažive, bol ponechaný zomrieť. To je niečo naozaj absurdné, definujem to ako barbarstvo. Myslím, že aj nekresťan s tým súhlasí.“
Arcibiskup tiež konštatoval, že sa z našej spoločnosti vytráca hodnota života:
„Pýtam sa, ako hodnotíme dieťa veľké asi 300 gramov a životaschopné, ak sa niekto môže v určitom okamihu rozhodnúť, že sa oň nepostará! V takom prípade podľa arcibiskupa Marciana už nepoznáme žiadne hodnoty.
Dovoľte mi povedať, že snáď je rovnako utajované chápanie eutanázie, v tom zmysle, že sa považuje dokonca za zbytočné oživiť človeka, ktorý by mohol mať obmedzenú dĺžku života, alebo, čo je horšie, ktorý by mohol byť postihnutý. Uvedomujem si, ako by bolo potrebné znovu objaviť život, ale musíme sa najprv opýtať, čo pod životom chápeme. V prípade, že lekári už dnes povedia, že embryo je život, musíme sa pýtať samých seba : aký život? ľudský? Teda ak ľudský, prečo ho nenazvať ľudskou osobou? A ak je ľudskou osobou, prečo jej nepriznať ľudské práva, aké sú vlastné každej osobe? My ako Cirkev nemôžeme mlčať!“ – uzvarel arcibiskup.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.