Fórum života podporuje ochranu manželstva a rodiny

Cieľom Fóra života je budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a rodinu, ako optimálne miesto pre vznik a rozvoj ľudského života. Popri ochrane života je pre Fórum života rodina rovnocennou hodnotou, ktorá si zasluhuje výnimočnú pozornosť.

Fórum života plne podporuje vyhlásenie, ktoré bolo prijaté pri príležitosti 1. ročníka slávenia Dňa rodiny na Slovensku minulý rok. Vo vyhlásení sa hovorí, že: „Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov.“

Pri podpore manželstva a rodiny je zvlášť dôležitý záujem dieťaťa, ktoré sa na rozdiel od dospelých nedokáže plnohodnotne obhajovať. Materstvo a otcovstvo je pre deti prirodzenou a nenahraditeľnou konštantou, ktorá jediná má možnosť rozvinúť dieťa v dospelú plnohodnotnú bytosť. Rodičia vykonávajú pre spoločnosť tú najdôležitejšiu úlohu, v ktorej ich nedokáže nikto nahradiť. „Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií.“ – konštatuje sa vo vyhlásení ku Dňu rodiny a preto je potrebné a rozumné tento základný zmysel rodiny stále podporovať. Zároveň je rodina ideálnym priestorom pre medzigeneračnú solidaritu, v ktorom majú svoje miesto aj seniori v kruhu svojich najbližších.  

Rodina bola vo všetkých spoločenstvách v histórii ľudstva základnou a prirodzenou inštitúciou. Toto potvrdzuje aj Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN: „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu.“ Naše zákony musia tieto všeobecné princípy rešpektovať, v opačnom prípade by išli proti podstate rodiny a tým aj proti celej spoločnosti. 

Fórum života odmieta všetky snahy o znevažovanie prirodzenej povahy manželstva ako zväzku muža a ženy, a tiež snahy o znevažovanie významu rodiny pre jednotlivcov, spoločenstvo, štát i nadnárodné spoločenstvo štátov. Tieto snahy sú v rozpore s historickou skúsenosťou a princípom ľudskej dôstojnosti a prirodzeného práva, a preto ako také ohrozujú demokraciu a nemenný charakter ľudských práv. Z tohto dôvodu odmietame inštitúty registrovaných partnerstiev či „manželstiev“ homosexuálov a považujeme ich za nerozumné a škodlivé.

Fórum života sa aktívne zapojilo do organizovania Dňa rodiny na podporu manželstva a rodiny. Na všetkých miestach, kde sa uskutočňujú kultúrno-spoločenské podujatia na verejných priestranstvách našich miest, je Fórum života prítomné prostredníctvom svojich vlastných informačno-vzdelávacích stolov, prezentácií členských organizácií a ponuky informačných letákov. Pozývame všetky rodiny, aby jednotlivé podujatia ku Dňu rodiny podporili svojou účasťou.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.