Fórum života odmieta požiadavky „pride“ pochodu


Fórum života odmieta požiadavky „pride“ pochodu, ktorý sa má uskutočniť tento týždeň v Bratislave a považuje ich za nerozumné a spoločnosti škodlivé.

Požiadavky na sprístupnenie manželstva osobám rovnakého pohlavia sú nerozumné, pretože nerešpektujú prirodzenú povahu manželstva tak, ako ju poznáme z niekoľko tisícročnej historickej skúsenosti, zo vzájomného dopĺňania sa oboch pohlaví a najmä z potreby zdravého vývinu detí. Neakceptovateľná je aj požiadavka na možnosť adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Odtrhnutie dieťaťa od možnosti prežiť najdôležitejšiu fázu života vo vyváženej rodine, v ktorej bude prítomný ženský i mužský vzor rodičov, by bolo ťažkým prečinom voči záujmu dieťaťa. Otcovstvo otca a materstvo ženy robia manželstvo pre spoločnosť jedinečným zväzkom, na ktorom stojí budúcnosť celej spoločnosti. Obidvaja rodičia vykonávajú pre spoločnosť tú najdôležitejšiu úlohu, v ktorej ich nedokáže nikto nahradiť. Zároveň je rodina ideálnym priestorom pre medzigeneračnú solidaritu, v ktorom majú svoje miesto aj seniori v kruhu svojich najbližších.  

Z požiadaviek organizátorov pochodu je zrejmé, že neporozumeli podstate a významu manželstva. Homosexuálne cítiaci spoluobčania si zasluhujú rovnaký rešpekt ako ktorýkoľvek iný človek, ale to neznamená, že by spoločnosť mala spĺňať nerozumné požiadavky, ktoré prezentuje časť tejto komunity.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny vyhláseného OSN  Fórum života aktívne podporilo celoslovenskú akciu Deň rodiny, ktorá sa uskutočnila tento víkend vo viacerých  slovenských mestách. Fórum života plne podporuje vyhlásenie Dňa rodiny na Slovensku. Vo vyhlásení sa hovorí, že: „Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov.“

Cieľom Fóra života je budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a rodinu, ako optimálne miesto pre vznik a rozvoj ľudského života. Popri ochrane života je pre Fórum života rodina rovnocennou hodnotou, ktorá si zasluhuje výnimočnú pozornosť. Že je to nanajvýš aktuálna potreba svedčí aj pripravovaný „pride“ pochod. 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.