Deň rodiny 2010


Tento rok sa konal druhý ročník Dňa rodiny. Oproti minulému roku, kedy sa toto podujatie konalo len Bratislave, boli tentokrát zapojené mestá po celom Slovensku (Košice, Šamorín, Levice, Lozorno – Abeland, Bratislava, Trnava, Pezinok, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Poprad, Prešov).

Fórum života sa aktívne zapojilo do organizovania Dňa rodiny na podporu manželstva a rodiny. Na všetkých miestach, kde sa uskutočnili kultúrno-spoločenské podujatia na verejných priestranstvách, bolo Fórum života prítomné prostredníctvom svojich vlastných
informačno-vzdelávacích stolov, prezentácií členských organizácií a ponuky informačných letákov.

Prinášame správy z jednotlivých kútov Slovenska:
Bratislava
Deň rodiny sa v Bratislave na poslednú chvíľu presunul z Námestia SNP pod strechu do PKO. Aj napriek tomu sa ho podľa organizátorov zúčastnilo od 500 – 1000 ľudí. Program bol pretkaný hudobnými vystúpeniami, svedectvami a tanečnými číslami. Priestor prezentovať svoju činnosť malo aj Fórum života vystavovaním propagačných materiálov.

Banská Bystrica
„Pripravili sme dvojdňovú duchovnú obnovu na tému Materstvo a Otcovstvo, zúčastnilo sa jej približne 40 manželských párov. Pre deti boli počas obnovy pripravené tvorivé dielne, tanečná, výtvarná, športové hry a rozprávky. Rodiny sa spolu s deťmi zúčastnili športového a zábavného programu. V rámci programu sa v úvode spoločenstvo rodín spojilo s myšlienkou Dňa rodín formou spoločnej modlitby a prečítaním vyhlásenia ku Dňu rodín.“
Kolektív CPR

Levice
V Leviciach bolo Fórum života spoluorganizátorom Dňa rodiny, ktorý začal v sobotu 15. mája 2010 svätou omšou v Kostole Ducha Svätého. Program pokračoval v Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul vystúpením detských krúžkov, hrami pre rodiny a deti, prednáškou pre rodičov a svedectvami rodín. Po vyhodnotení jednotlivých súťaží nasledovalo vypúšťanie balónov modlitieb a spoločné fotografovanie. Rodiny na záver prijali kňazské požehnanie a celé podujatie skončilo posedením pri guláši.

Trnava
Podujatie sa začalo slávnostnou sv. omšou o 15-tej hodine, ktorú slúžil arcibiskup Róbert Bezák. Samotné podujatie sa pre nepriazeň počasia uskutočnilo namiesto Hlavného námestia v Mariánskej sále. FZ tam malo vlastný informačno-vzdelávací stôl, kde dobrovoľníci ponúkali informačné materiály. V rámci aktivít pre deti pri stanovisku Fóra života mali deti kresliť na nafúknutý balónik dieťa v prenatálnom štádiu. V rámci kultúrno-spoločenského programu predstavil prítomným činnosť Fóra života jeho výkonný riaditeľ Marek Michalčík. Na podujatí sa zúčastnilo asi 400 účastníkov.

Šamorín
Deň rodiny bol vyvrcholením projektu Moja rodina, ktorý prebiehal od marca 2010 na všetkých ZŠ a MŠ v Šamoríne a jeho prímestských častí, tiež na ZŠ Kalinkovo a MŠ Hviezdoslavov. Deti a mladí kreslili a písali na tému Moja rodina a z týchto prác bola výstava v MSKS v Šamoríne. Počas Dňa rodiny (15. 5.) boli pre deti pripravený sprievodný program, rôzne aktivity a tvorivé dielne.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás akokoľvek podporili. Stali sme sa svedkami toho, že keď ľudia spoja svoje sily, tak vidia a zažívajú dobrá, ktoré bežne okolo seba veľmi nevidíme.
Mgr. Ivana Tisoňová, predseda OZ Ain Karim

Žilina
V tomto roku sa po prvýkrát uskutočnil Deň rodiny aj v Žiline. Bohatý kultúrny program nepokazilo ani nepriaznivé počasie. Podujatie prišiel podporiť primátor pán Ivan Harman, generálny vikár pán Ladislav Stromček a europoslankyňa pani Anna Záborská, ale aj zástupcovia evanjelickej cirkvi, ktorí prispeli i kultúrnym vystúpením.
Spolu s programom na Hlinkovom námestí prebiehali paralelne aj akcie v telocvični ZŠ Zaymusova a Gymnáziu sv. Františka.
Za organizátorov podujatia chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli podporiť hodnoty tradičnej rodiny a nezľakli dažďa ani zimy.
Alica Čelková, Jaroslava Gabčová

Prešov
Napriek vytrvalému dažďu, ktorý v hojnosti padal z neba od skorého nedeľného rána až do neskorého večera 16. mája neodradil organizátorov Family day- Dňa rodinyrd. Deň rodiny sa slávil síce v menšom priestore, ale o to srdečnejšie. Nechýbali zaujímavé aktivity pre deti: tvorivé dielne a maľovanie na tvár o.z.Magis, bábkové divadielko, Divadlo DIK, klauni. Zábava, ale aj poučenie. Predelmi jednotlivých predstavení boli chvály rómskej kapely F6.
O čom je deň rodiny? Odpoveď sa vo svojich príhovoroch snažili hľadať za cirkev arcibiskup a metropolita Ján Babjak, za mesto Prešov vedúci sociálneho odboru pán Marián Bača, za ľudí vo verejnom živote europoslanec Miroslav Mikolášik a tiež neziskové organizácie a kresťanské hnutia, ktoré prezentovali v tento deň svoju činnosť. Nechýbalo medi nimi ani Fórum života. Všetci sa zjednotili v tom, že hodnota rodiny je ohrozená, a preto je potrebné zdravú rodinu chrániť a pomáhať jej v náročných obdobiach.

Nitra
Deň rodiny v Nitre sa konal 16. mája 2010. Program sa začal 14:00 oficiálnym otvorením, prečítaním vyhlásenia Dňa rodiny a príhovorom viceprimátora Štefana Štefeka. Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval páter Jozef Hegglin MSC. Po nej sa oficiálne spustila Veľká rodinná súťaž, vystúpili deti z tanečného krúžku spoločenských tancov Talentíček, bubeníci z formácie CAMPANA BATUCADA a finalistky súťaže Slovensko hľada Superstar – Ivanka Kováčová a Dominika Stará. Na záver bolo vyhodnotenie Veľkej rodinnej súťaže a tombola.
Napriek nepriaznivému počasiu hodnotili účastníci podujatie za požehnané s veľmi dobrou myšlienkou. Približne sa odhaduje, že sa na programe zúčastnilo do 1000 ľudí. Na podujatie prišiel dokonca aj jeden autobus z neďalekej dediny.

Na záver už len rozhovor šesťročných účastníkov v detskom kútiku:
– Toto je môj najšťastnejší deň v živote!!!
– Môj najšťastnejší bude, keď budem v nebi!!!
– Ale v nebi už nie sú dni…

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.