Rusko: Moskva „Gay-pride“ odmieta

Už piaty rok po sebe sa vedenie metropoly Ruska Moskvy postavilo proti nátlaku homosexuálnej loby a odmietlo vydať povolenie na usporiadanie akcie „Gay pride“, ktorej sme mali možnosť byť svedkami počas minulého víkendu aj na Slovensku.
Nikolaj Alexejev, organizátor podujatia povedal, že akcia bola zakázaná kvôli obavám z možného narušenia verejného poriadku a bezpečnosti.
Podporu rozhodnutiu mesta vyjadrili mnohí kresťanskí lídri i ostatné náboženské skupiny.
Moskva sa čoraz častejšie dostáva pod tlak zo strany medzinárodných organizácii, za všetky možno spomenúť Radu Európy, ktorá neustále Moskve odmietavé postoje voči homosexuálnym akciám vyčíta. V minulom roku sa organizátori akcie „Gay pride“ obrátili so žiadosťou na jej povolenie na moskovský súd i Európsky súd pre ľudské práva, ich žiadostiam však nebolo vyhovené.
Moskovskému odmietnutiu predchádzalo tiež nelegálne podujatie v Bielorusku, 15.mája, ktorého sa zúčastnilo asi 40 ľudí, z nich niekoľkí boli zatknutí políciou a akcia zastavená. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.