Tlačová správa k tlačovej konferencii petičného výboru petície proti megakasínu 28. mája 2010


1. Nové otázniky nad hazardnými hrami
 Európu obchádza strašidlo hazardu. Prejavuje sa v rastúcich až v astronomických  sumách, ktoré sú ľudia ochotní vložiť do hazardných hier; v náraste počtu hracích zariadení z dôvodu liberalizácie zákonov o hazarde v niektorých krajinách; v raste ziskov nositeľov licencií; v narastajúcom pošte hráčov. Podľa údajov, ktoré predstavila na ostatnej našej TK doc. Ing. Anna Neumannová, PhD. z Ekonomickej univerzity na Slovensku za roky 2005 – 2008 sa vyvíjali indikátory takto:
– nárast vkladov občanov do hazardného hrania ……. o 37 %
– nárast ziskov z hazardných hier ………………………… o 18 %
– nárast príjmov v podobe odvodov do ŠR ……………  o 21 %
– nárast vkladov na obyvateľa ……………………………..  o 41 %
 Je to azda preto, že súčasná kultúra, hnaná životným tempom a výkonnostným imperatívom na plné obrátky, potrebuje ešte viac adrenalínu? Alebo je to ošiaľ dôvery jednotlivcov, strhnutých v davovej psychóze na spôsob zlatokopov,  v slepú „šťastnú“  náhodu, ktorá prinesie vysnívané bohatstvo? Alebo ekonomická kríza ohrozila a spochybnila hodnotu systematickej práce, ktorá nestíha uspokojiť stále rastúce potreby?
 Reakcie krajín na tento spoločenský fenomén ešte nenadobudli systematický charakter, ani charakter vzájomnej spolupráce. Ktorým smerom bude tento jav eskalovať?

 2. Presun dôrazov z podpory na ochranu?
 V európskych krajinách rastú seriózne obavy a snahy o legislatívnu reguláciu tohto javu – v mene ochrany pred nežiadúcimi dôsledkami na deti a mládež a rodiny, ale aj pred nežiadúcimi vyvolanými nákladmi pre štát a obce. Tieto vyvolané náklady hrozia prekryť výšku toľko sľubovaných príjmov štátneho rozpočtu z hazardných hier.
 Okrem informácií o reakciách na hazardné hry v Ruskej federácii alebo v Českej republike máme možnosť dnes počuť z úst  štátneho tajomníka Ministerstva financií Rakúskej republiky  pána Reinholda Lopatku, ako na tento kontroverzný spoločenský jav reagujú legislatívnymi opatreniami v Rakúsku. V tejto súvislosti sa azda pán Reinhold Lopatka vyjadrí, ako on vníma jednostranné rozhodnutie MF SR o všestrannej podpore budovaniu megakasína na ich hraniciach, v blízkosti ich metropoly.

 3. A čo na to naši politickí predstavitelia?
 Z ich mandátu vyplýva povinnosť sledovať spoločenské trendy, vnímať znamenia čias a reagovať na ne v mene budúcnosti siahajúcej za ich volebné obdobie. Petičný výbor a jeho spolupracujúce organizácie (48) sledujú veľmi pozorne postoje našich politikov k hazardným hrám vo všeobecnosti a postoje pred blížiacimi sa voľbami do parlamentu SR.
 Priložený graf, ktorý zobrazuje výsledky 5 hlasovaní v NR SR  k téme hazardu, je názorným dôkazom toho, ako uvažujú naši politickí reprezentanti. Na základe hlasovaní, merateľného ukazovateľa  názoru poslancov, petičný výbor z hľadiska ochrany obyvateľstva pred hazardom neodporúča voliť strany SMER, SNS a HZDS. Z toho istého dôvodu odporúča voličom strany KDH, SDKÚ a SMK.
 Od prijatia zákona č. 478/2009 Z.z. o hazardných hrách sa už na Slovensku mnoho udialo: poslanci a poslankyne hlavného mesta Bratislavy a poslanci a poslankyne mestských častí Bratislava – Jarovce a Bratislava – Petržalka odmietli výstavbu megakasína  na  ich území. Odborné útvary magistrátu hlavného mesta Bratislavy odmietli urbanistickú štúdiu, ktorú predložila firma Trigranit, pre jej rozpornosť s existujúcim územným plánom mesta. Počet občanov a občaniek, ktorí svojim podpisom pod petíciu proti výstavbe megakasína vyjadrili svoj nesúhlas s touto kontroveznou investíciou, nateraz už výrazne prekročil  počet 100 000.  Naďalej pokračujeme v zbere podpisov až do uskutočnenia volieb do NR SR, po ktorých bude petícia odovzdaná novozvolenému parlamentu.
 Toto všetko naši politickí reprezentanti nezaregistrovali, alebo zaregistrovať nechceli?
 Potom sa ešte pýtame, ako Daňové úrady kontrolujú dodržiavanie zákona o hazardných hrách, aká je prax?

Megakasíno v parlamente – ako hlasovali politické strany: TU.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.