PODPORTE MEDZINÁRODNÚ PETÍCIU

Na stránke írskeho hnutia prolifecampaign.ie máte možnosť podporiť petíciu proti „gendercíde“ respektíve „feminicíde“, teda selektívnemu zabíjaniu na základe pohlavia, prostredníctvom vykonávania selektívnych umelých potratov nenarodených dievčat či ich zabíjaniu (infanticídy) a zanedbávaniu zdravotnej starostlivosti krátko po pôrode v Čínskej ľudovej republike a Indickej republike.
Doteraz sa obeťou týchto selektívnych praktík stalo vyše 100 miliónov dievčat a ich počet stále narastá.

Text výzvy:

Vážený pán prezident a pán premiér,

My, nižšie podpísaní, členovia medzinárodnej komunity, sme šokovaní a znepokojení pokračujúcimi praktikami selektívnych potratov, infanticídy a značného zanedbávania zdravotnej starostlivosti novonarodených dievčat vo Vašich krajinách.
Nerovnováha v podiele pohlaví vo Vašich štátoch je daná rozsahom fatálnych predsudkov voči ženským potomkom. Vyzývame Vás preto k prehodnoteniu politiky a vplývajúcich tradícii a spôsobov, uprednostňujúcich mužských potomkov pred ženskými.
Predovšetkým sme znepokojení faktom, do akej miery novoimpementovaná politika plánovaného rodičovstva a kontroly populácie posilňuje pozíciu tradičných spôsobov rozdielneho nazerania a vzťahov k pohlaviam.
Vyzývame preto Vaše vlády:
– pravidelne monitorovať stav populácie (podiel pohlaví) a publikovať zistené údaje
– vyvinúť snahu o zabezpečenie právnych a kultúrnych prostriedkov, ktoré budú viesť k ukončeniu selektívneho zabíjania („gendercídy“) 
– každoročne vykonať audit v oblasti výskumu vzťahov ku pohlaviam, prijatým opatreniam pre ich zlepšenie a väčšiu rovnoprávnosť ,dosiahnutom progrese s publikovaním výsledkov. 

Petícia je adresovaná:
1. prezidentovi Čínskej ľudovej republiky
2. premiérovi Indickej republiky
3. kópia – generálnemu sekretárovi OSN

Signatári môžu byť z ktorejkoľvek krajiny na svete.
Viac informácii a podpisový formulár nájdete na stránke : http://www.prolifecampaign.ie/gendercide-petition.htm 
   

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.