Luxembursko: národný parlament plánuje liberalizáciu potratovej legislatívy, možnosť podpísať protestnú petíciu

Luxemburský parlament pripravuje liberalizáciu potratovej legislatívy, na základe ktorej by bolo možné vykonať interrupciu v prípade “ sociálnej núdze“. Existuje však odôvodnená obava, že zákon by mohol otvoriť prakticky cestu k vykonávaniu potratov na požiadanie, čím by nenarodení boli zbavení akejkoľvek ochrany. Politickí predstavitelia odôvodňujú svoj návrh želaním znížiť počet potratov. Spolu s možnosťou ukončiť tehotenstvo na základe sociálnych indikátorov by žene musela byť povinne poskytovaná konzultácia, no niektoré pro-life organizácie sa domnievajú, že by sa mohlo jednať iba o istý spôsob kamufláže a tento postup by neviedol k znižovaniu počtu potratov. Nepovažujú navyše za správne, aby bola vyvinutá snaha riešiť sociálne problémy cestou usmrcovania celkom nevinných.  
Oficiálne sa o novom návrhu zatiaľ nerokovalo.
Organizácia SOSvita preto vyzýva poslancov v otvorenom liste, aby návrh zákona nepodporili a prípadne naopak vypracovali legislatívny návrh vedúci k celkovému zákazu interrupcií v krajine.

Ich pripomienky je možné podporiť prostredníctvom medzinárodnej petície, formulár sa nachádza na stránke : http://www.sosvita.org/?page_id=247&lang=en  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.