Island: legalizácia manželstiev osôb rovnakého pohlavia

Islandský parlament dňa 11. júna schválil na zasadaní novelu zákona, podľa ktorej sa ustanovuje inštitút manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Island sa tak stal po Kanade, Holandsku, Španielsku, Južnej Afrike, Belgicku, Švédsku, Portugalsku a Nórsku deviatym štátom s možnosťou uzatvorenia homosexuáneho manželského zväzku.
Samotné hlasovanie vyznelo úplne jednoznačne, všetkých 49 prítomných zákonodarcov Altingu hlasovalo za návrh (49:0!), 14 poslancov sa nezúčastnilo rokovania. Legislatívna zmena nadobudne právoplatnosť 27. júna.
Znepokojenie nad výsledkom hlasovania a prijatím nového návrhu vyjadrila organizácia Coaliton for Life (CLC), ktorá bojovala proti zavedeniu homosexuálnych manželstiev v Kanade. Podľa vyjadrenia jedného z jej predstaviteľov je prijatie danej legislatívy „výsledkom otvorene prohomosexuálnej politiky“ a malo by poslúžiť ako varovanie pre ostatné krajiny.
Spolu so zavedením nového zákona sa ruší legislatíva o registrovanom partnerstve, ktorá doteraz na Islande platila, táto právna úprava zväzku prestáva existovať.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.