Európsky súd pre ľudské práva: Nepovoliť homosexuálne manželstvo nie je porušením ľudských práv

Nepovoliť homosexuálnemu páru právo zosobášiť sa nie je porušením jeho práv. Rozhodol o tom vo štvrtok minulý týždeň Európsky súd pre ľudské práva vynesením rozsudku v prospech štátu Rakúska, pomerom štyroch hlasov proti trom.
Žiadosť bola prezentovaná dvomi rakúskymi občanmi, Horstom Michaelom Schalkom a Johannom Franzom Kopfom,ktorým úrady opätovne neudelili povolenie na uzavretie manželstva.
Žiadatelia trvali na tom, že bolo porušené ich právo zosobášiť sa, v súlade s článkom 12 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a vyjadrili, že sa cítia diskriminovaní vo svojom práve vytvoriť rodinu.
V Rakúsku bol tento rok zavedený zákon o registrovanom partnerstve, ktorý nepriznáva homosexuálnym párom rovnaké práva, aké sú priznávané heterosexuálnym párom.
V rozsudku, ktorý odobruje dôvody štátu Rakúsko, sa uvádza, že štáty nie sú povinné na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach umožniť prístup k manželstvu párom rovnakého pohlavia.
Sudcovia okrem toho poukázali na to, že v Európe neexistuje konsenzus v súvislosti so spomenutou záležitosťou, a posúdenie prináleží národným autoritám. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať do troch mesiacov.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.