Argentína : zákon o homosexuálnych manželstvách schválený

Argentína sa stala prvou krajinou Latinskej Ameriky, ktorá do legislatívy zaviedla možnosť uzatvoriť manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia.

Dolná komora parlamentu tento zákon schválila už v máji, 14.júla ho potvrdil i senát v pomere hlasov 33-27 v prospech návrhu. Zo zákona vyplýva uznanie a provilégiá pre homosexuálne manželstvá v rovnakej miere, ako je to pri heterosexuálnych zväzkoch, zahŕňajúc aj možnosť adopcie detí.
Schválený bol aj napriek masívnemu odporu občanov, najmä z radov veriacich. Počínajúc dňom 12.7. sa pred Kongresom zhormažďoval veľký dav ľudí rozličných vierovyznaní, angažovaní boli najmä katolíci, ale aj evanjelikáli (Kresťanská federácia bratstva pentekostálnych – čiže turíčnych – cirkví) a Kresťanská aliancia evanjelických cirkví. Odhady sa pohybujú okolo 50-200 tisíc účastníkov počas celých troch dní.
Hlavný prelát krajiny, kardinál Jorge Bergoglio nazval zákon „machnináciou otca lží, ktorí sa snaží zmiasť a oklamať Božie deti“.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.