Írsko : prezidentka podpísala zákon o registrovaných partnerstvách

Podpisom írskej prezidentky Mary McAleese sa zavŕšil legislatívny proces uzákonenia inštitútu registrovaných partnerstiev v Írsku. Týmto spôsobom budú môcť zväzky na oficiálnej úrovni uzatvoriť homosexuálne páry, ktoré navyše získajú nemálo sociálnych a ekonomických výhod.

Návrh vyvolal vlnu protestov v radoch náboženských predstaviteľov, keďže rozšíril možnosti sankcionovania úradníkov, ktorí odmietnu uskutočnenie ceremoniálu pre homosexuálnu dvojicu alebo napríklad prenájom nehnuteľností – hrozí im 6-mesačné väzenie a pokuta vo výške až 2000 EUR.
Legislatíva však neumožňuje homosexuálnym párom adopciu detí.
Nový zákon bol schválený bez hlasovania v dolnej komore parlamentu (Dail), rokoval o ňom len senát, kde sa proti návrhu postavili len štyria hlasujúci. Úprava by mala vstúpiť do platnosti v januári 2012, predtým bude musieť byť prispôsobený daňový systém a zmeny sa dotknú aj systému sociálneho zabezpečenia.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.