Za Ladislavom Fülöpom – šíriteľom zodpovedného rodičovstva


V stredu 21. júla sa v Kostole Ducha Svätého v bratislavskej Dúbravke uskutočnila zádušná svätá omša za Ing. Ladislavom Fülöpom.
Ako uviedla riaditeľka Centra Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku MUDr. Zuzana Lauková, „zosnulý bol jedným z mála slovenských mužov – „pro-liferov“ – ktorí sa dokázali postaviť na ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.“ Dlhé roky pracoval ako koordinátor v oblasti zodpovedného rodičovstva na území Bratislavsko-trnavskej a neskôr Bratislavskej arcidiecézy.
Ladislav Fülöp bol aj dlhoročným spolupracovníkom Fóra života, autentickým svedkom povolania manželstva a rodičovstva a výnimočným človekom rozdávajúcim v Bohu prameniaci optimizmus v neľahkej realite sveta. Vyslovujeme jeho rodine i všetkým jeho blízkym hlbokú a úprimnú sústrasť a útechu od Všemehúceho Milosrdného Boha. Nech ho Pán života príjme do svojej slávy.    

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.