Mexiko : najvyšší súd ustanovil nutnosť prijatia zákonov o homosexuálnych manželstvách vo všetkých mexických štátoch

Najvyšší súd Mexika rozhodol, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia, pred časom povolené v hlavnom meste Mexiko City, musia byť uznané vo všetkých štátoch krajiny. Uznesenie bolo vyhlásené na základe hlasovania 9 sudcov z jedenástich v prospech návrhu. Zvyšní dvaja sudcovia hlasovali proti návrhu s odôvodnením, že zavedenie danej legislatívy môže podkopávať jednotu federálneho systému krajiny.
Proti novému zákonu tiež vystúpili katolícka cirkev i konzervatívne politické skupiny, zahŕňajúc aj vládnucu stranu.
Mexiko City sa stalo jedným z prvých hlavných miest latinskoamerických krajín, ktoré umožnili uzavretie manželstva medzi osobami totožného pohlavia. Od prijatia tohto zákona v novembri 2006 boli zaregistrované stovky takýchto zväzkov.
Stále však nie je jasné, či budú rozhodnutie najvyššieho súdu rešpektovať všetky štáty Mexika, kde sú manželstvá homosexuálov zakázané.
Dodnes môžu z latinskoamerických krajín vo všetkých ich federatívnych štátoch a územiach tieto manželstvá uzátvarať ľudia len v Uruguaji a Argentíne . 

Pozn. Mexiko tvorí federáciu podobne ako napríklad USA,  jednotlivé členské štáty teda majú v legislatívnych procesoch pomerne širokú autonómiu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.