Poľsko/Veľká Británia : Štatistiky ministerstva zdravotníctva Veľkej Británie o potratoch poľských žien v krajine

Štatistiky ministerstva zdravotníctva Veľkej Británie poukazujú na zavádzajúce tvrdenia poľskej propotratovej lobby ohľadom počtu UPT poľských žien v Spojenom kráľovstve. Predstavitelia Spoločnosti pre ochranu nenarodených detí (SPUC) označujú tieto zavádzajúce údaje za krok s vyložene propagandistickým cieľom, ktorého dôsledkom by mohli byť snahy o obmedzenie reštrickií týkajúcich sa UUT v Poľsku.
V Marci tohto roku  sa Poľská federácia pre plánované rodičovstvo dostala pod paľbu kritiky, keď v reklame nabádala poľské ženy, aby hľadali možnsoti legálneho potratu v Británii, pričom chcela poukázať na obmedzenie ich slobody národnými zákonmi. Federácia a jej blízke skupiny rozširovali tiež tvrdenia o tisícoch Poliek vyhľadávajúcich túto možnosť v zahraničí, nakoľko v ich domovskej krajine nie sú podobné služby dostupné.
Zatiaľ čo odhady neoficiálnych štatistík sú veľmi rôzne po celú dobu svojej existencie, Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že v roku 2009 sa zúčastnilo potratu v Anglicku a Walese (Škótsko má samostatne vedené štatistiky) len 20 poľských žien, čo je 0,3 percenta všetkých s trvalým pobytom v inej krajine.
Daniel Blackman, ktorý realizoval výskum pre SPUC rovnako tvrdí, že štatistiky o tisíckach poľských žien ročne podstúpiacich potrat v Anglicku a Walese sú „nehodnoverné“ a poukazujú na “ rôzne cielené špekulácie“.
Na druhej strane však úpriznáva, že počet potratov cudziniek v krajine má kolísavú tendenciu a v rozmedzí rokov 1995-2003 bol niekedy skutočne počet týchto žien podstúpivších interrupciu okolo 10 000, avšak najväčšiu časť tvorili ženy zo Severného Írska a Írskej republiky. Rok 2009 bol rekordný v dobrom zmysle slova, zaregistrovaných bolo celkove 6 643 žiadostí o potrat zo strany cudziniek, čo je najmenej za celé predchádzajúce obdobie. Väčšinu tvorili rovnako ženy z vyššie spomenutých krajín. 
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.