USA : federálny súd dočasne zakázal financovanie pokusov na embryonálnych bunkách zo štátnych peňazí

Federálny súd USA vydal rozhodnutie o dočasnom zákaze financovania výskumov na kmeňových bunkách získaných z ľudských embryí zo štátneho rozpočtu.
V marci roku 2009 prezident USA Barrack Obama zrušil podobný zákaz ešte z čias bývalej hlavy štátu Georga Busha.
V júli 2010 však dvaja vedeckí pracovníci podporení skupinou humanitárnych aktivistov podali návrh an preskúmanie tohto rozhodnutia súdu. Argumenty vystavali najmä na faktoch, že pri uvedených pokusoch dochádza k vážnemu poškodeniu a smrti embryí. Podľa americkej legislatívy nie je financovanie podobných projektov z verejných prostriedkov možné. Vedci vyvinuli najmä snahu o odstránenie štátneho krytia sporných projektov.
Administrácia prezidenta Obamu má teraz právo podať odvolanie alebo zmeniť pravidlá výskumu na embryonálnych bunkách tak, aby neprotirečili zákonu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.