Rada Európy zachovala výhradu vo svedomí

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy na svojom zasadaní odmietlo návrh rezolúcie britskej socialistky Christine McAfferty na odstránenie výhrady vo svedomí zdravotníckych pracovníkov, keďže podľa jej slov je neregulovane využívaná pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Návrh dokonca obsahoval požiadavku vytvorenia zoznamu zdravotníkov, ktorí inštitút výhrady vo svedomí využívajú pri vykonávaní svojho povolania.
Miesto pôvodne navrhnutej rezolúcie bola prijatá úprava, ochraňujúca výhradu svedomia, kde je doslovne uvedené: Žiadna nemocnica, inštitúcia alebo osoba nemôže by vystavená tlaku byť vinná či diskriminovaná akýmkoľvek spôsobom za odmietnutie vykonať, dovoliť alebo asistovať pri potrate, umelom prerušení tehotenstva alebo privedenej eutanázii alebo za odmietnutie vykonať akýkoľvek zásah spôsobujúci smrť plodu alebo embrya, nech sú dôvody akékoľvek.” (dodatok číslo 83 )
Návrh obmedzujúci slobodu svedomia bol odmietnutý v pomere 56 hlasov proti 51, zo slovenských zástupcov za odmietnutie hlasovali Martin Fronc a Pavol Kubovič z Európskej ľudovej strany, proti hlasoval Stanislav Fořt z liberálnej frakcie ALDE. Za nový návrh následne hlasovali rovnako zástupcovia EĽS, proti Stanislav Fořt.
„Európa jasne ukázala, že sloboda svedomia tvorí pilier demokratickej spoločnosti, ktorú občas musíme brániť aj proti radikálnej menšine, ktorá si želá limitovať slobodu a vnútiť Európe pro-potratové myslenie,”  konštatovala Sophia Kuby, šéfka pro-life skupiny European Dignity Watch. Podobne sa vyjadril riaditeľ Európskeho centra pre spravodlivosť a právo Gregor Puppinck, ktorý zdôrazňuje opätovné potvrdenie základnej hodnoty ľudksého svedomia a slobody pred pokusmi o ideologickú manipuláciu medicíny a vedy. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.