Podpora neziskovej organizácie Áno pre život


Áno pre život, n. o. organizuje verejnú zbierku za účelom pomoci osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Zbierka sa koná v období od 1.septembra 2010 do 31. januára 2011


Ako nás môžete podporiť?

1. Finančným príspevkom na číslo účtu: 0423261907/0900.
Variabilný symbol: 25112010
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

2. Zaslaním darcovskej SMS 
Text správy je: Dms (medzera) nasilie.
Číslo na odoslanie je 877 je platné v sieťach všetkých mobilných operátorov.
Obdobie na zasielanie darcovskej SMS –do 26.11.2010.

3. Kúpou nášho stolového kalendára na rok 2011
4. Kúpou lístkov na benefičný koncert, ktorý sa bude konať 25.11.2010 v Mestskom divadle v Žiline

Kalendáre a lístky na koncert si môžete objednať mailom, telefonicky alebo zakúpiť priamo na vybraných miestach. (Ukážku kalendára môžeme poslať mailom.) Viac informácií nájdete na www.anoprezivot.sk
 
O darcovskej SMS (DMS) na www.darcovskasms.sk
 
Povolenie na konanie verejnej zbierky vydalo MV SR rozhodnutím č. SVS-OVVS3-2010/017238 zo dňa 16.7.2010.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.