V kanadskom parlamente prebieha diskusia o zavedení trestov za nútenie k potratu

V kanadskom parlamente prebieha diskusia nad legislatívnym projektom, ktorý by mohol viesť k trestom za nútenie ženy k potratu zo strany partnera, rodiny alebo zamestnávateľov. Tento nátlak by podľa neho bol trestným činom. Návrh je označený ako Roxannes Law, podľa filipínskej imigrantky, ktorá bola v roku 2004 vystavená mimoriadnej brutalite a násiliu zo strany svojho partnera, keď odmietla ísť na ním požadovaný potrat – najprv musela zniesť psychické ponižovanie a nátlak, naďalej však odmietala ukončiť tehotenstvo. Nakoniec bolo nájdené jej dobité telo odhodené v zasneženej priekope. Zomrela na následky mnohopočetných poranení . Za čin bol zodpovedný práve jej druh s ďalšími dvomi páchateľmi, ktorých si najal.
„Množstvo žien má za sebou podobné presviedčania a nátlak k súhlasu s potratom. Prerušenia tehotenstva sa domáhajú predovšetkým nahnevaní manželia, partneri, strachujúci sa rodičia a na súhlas s ním často vyzývajú rôzni známi.. Projekt Roxannes Law pomôže práve týmto ženám, ktoré budú mať k dispozícii legislatívnu ochranu svojho tehotenstva a právne prostriedky“, odôvodňujú návrh jeho zástancovia.   
Tí rovnako dúfajú vo všeobecnú podporu legislatívnej úpravy, keďže nútenie žien k potratu by mali domietnuť aj organizácie zastávajúce právo na interrupcie. Uznávaný kanadský blogger a fejetonista Cesar fernandez-Stoll sa vo svojom liste predstaviteľom parlamentu, publikovanom na stránke internetového denníka Canada Free Press, vyjadril: „Mám nádej, že si všetci uvedomujeme nelogickosť záverov odmietajúcich túto novú legislatívu. Dokonca aj zástancovia potratov. Predsa nútenie žien potratiť je úplnou antitézou k tomu, čo pro-choice organizácie hlásajú.“
Podotkol tiež nevyhnutnosť schválenia ochrany života, ktorá je z faktického hľadiska plne odôvodnená a zrejmá, no jej presadenie viazne na ideologickom a politickom pozadí. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.