Poďakovanie za pomoc pri organizovaní Sviečky za nenarodené deti


Projekt Sviečka za nenarodené deti je úspešne ukončený. Vyvrcholil 2. novembra, v deň Pamiatky zosnulých a uložením zapálenej sviečky v okne nášho domova sme si mohli uctiť deti, ktoré sa nemohli narodiť. 

Fórum života srdečne ďakuje všetkým dobrovoľníkom, priateľom, sympatizantom a podporovateľom za to, že nám pomohli pri organizovaní projektu Sviečka za nenarodené deti. Akciu vyhodnocujeme počas mesiaca november a všetky nové informácie a výsledky budeme priebežne uverejňovať na našej stránke http:///sviecka-za-nenarodene-deti.

Budeme veľmi radi, ak nám napíšete na našu mailovú adresu kancelaria@www.forumzivota.sk, čo ste zorganizovali a ako táto akcia prebehla u Vás, vo Vašej farnosti. Výťažok z akcie prosíme zaslať na naše číslo účtu: 0422874576/0900, do poznámky resp. správy pre adresáta uveďte heslo „sviecka“ a Vašu farnosť, prípadne meno.

Touto cestou sa chceme poďakovať i biskupom Slovenska za podporu a požehnanie, takisto mediálnym partnerom: Katolíckym novinám, Televízii LUX a Rádiu Lumen.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.