Pomník nenarodeným deťom vo Višňovom


Na sviatok Všetkých svätých v popoludňajších hodinách sa stretli veriaci farnosti Višňové pri Žiline na cintoríne v Dome nádeje, aby sa modlili za zomrelých a za duše v očistci.

Po modlitbe išli k hlavnému krížu. Tam sa modlili za deti, ktoré sa nemohli narodiť. Miestny kňaz dp. Jozef Bagin požehnal nový pomník nenarodeným deťom. Pri tomto kríži a pomníku sa môžu modliť všetci: aj matky, aj otcovia, aj lekári…. 

K zástupu ľudí sa prihovorila Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života. Povzbudila prítomných, aby pomáhali pri záchrane života modlitbami, ale aj svojím angažovaním sa pre život. V krátkosti predstavila aj aktivity, ktoré Fórum života robí. Viac nawww.visnove.fara.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.