Sviečka za nenarodené deti 2010


Sviečka za nenarodené deti odznela tento rok už ôsmykrát. Je pre nás veľkou radosťou, že záujem o projekt je opäť väčší a snaha o ochranu života na Slovensku neutícha. Uctiť nenarodené deti sme si mohli počas celého mesiaca október s vyvrcholením 2. novembra, kedy sme boli pozvaní umiestniť horiacu sviečku do okna nášho príbytku. O tom, že o sviečku bol záujem, svedčí i fakt, že bolo distribuovaných 30 000 originálnych sviečok s nálepkou detských nožičiek z Fóra života, čo je o 5 000 viac ako vlani. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní projektu Sviečka za nenarodené deti i tým, ktorí nás podporili dobrovoľným príspevkom, a tak podporili činnosť Fóra života.

Do projektu sa tento rok zapojilo približne 200 farností z viac ako 100 miest a obcí. Okrem kňazov bolo do projektu zaangažovaných asi 300 dobrovoľníkov. Výnos z akcie predstavuje sumu 36 418,20 EUR, priame náklady na realizáciu sme vyčíslili na 8 309 EUR. Podrobný rozpis darov i nákladov si môžete pozrieť v prílohe. Dobrovoľným príspevkom za originálnu sviečku ste prispeli na činnosť Fóra života, o. z., ktoré funguje výlučne iba vďaka darom od individuálnych darcov, aj preto Vám všetkým úprimne ďakujeme. Výnos zbierky bude použitý na ďalšie projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny. Napríklad na letáky, prednášky, advokačné a legislatívne aktivity, náklady spojené s prevádzkou projektov Alexis a Zachráňme životy a na kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa. O činnosti Fóra života sa môžete viac dozvedieť z Výročnej správy za rok 2009.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás informovali o tom, ako akcia prebehla v ich okolí. Z farností ste nám napísali, že sa u vás konala svätá omša na tento úmysel, inde (napr. vo filiálke farnosti Okoličné v Smrečanoch) sa konalo modlitebné stretnutie na cintoríne, kde sa spoločenstvo veriacich pomodlilo desiatok ruženca a Modlitbu o úctu k životu. Z Lučenca prišla správa o modlitebnom stretnutí pred nemocnicou: „…bolo to nádherné, prišlo nás neuveriteľne veľa. Ešte sme sa toľkí nezišli, cca 40 ľudí, aj nových tvárí…“. Z obce Raková nám prišla správa, že „štyridsať dobrovoľníkov navštívilo 31. októbra viac ako 700 domov, informovali domácich o akcii, pozývali k modlitbe a rozdali cez 700 sviečok…“. Vo farnosti Oravská Polhora zabalili sviečku do balíčka spolu s Modlitbou o úcte k životu. Tieto balíčky neskôr rozdávali po sv. omši pred kostolom. V Základnej skole Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši sa do projektu Sviečka za nenarodené deti zapojila celá škola prostredníctvom školského rozhlasu. Aj študenti na základnej škole v Spišskej Teplici a na Súkromnom gymnáziu v Poprade boli zapojení do Sviečky. Vo farnosti Poprad- Veľká bola Sviečka za nenarodené deti spojená s mimoriadnou akciou: „…tento rok bola v našej farnosti birmovka, a tak sme zapojili aj birmovancov. Hovorili sme v deviatniku o úcte k životu a mladí sa zriekli pár centov, každý koľko mohol, no a tie sme potom odovzdali pri slávnosti birmovania ako obetný dar s prianím, aby priniesol hojné ovocie všetkým a hlavne veľa Božieho požehnania.“  Pochody za život alebo modlitby pred nemocnicami sa uskutočnili v Bratislave, Košiciach, Trnave, Žiline, Starej Ľubovni.

Už minulý rok sme prišli s myšlienkou o zmapovaní pamätníkov pre nenarodené deti. Potešilo nás, keď sme k minuloročnému zoznamu 14 pamätníkov mohli pridať ďalších päť – štyri novozaložené v Ohradzanoch, Domaniži, vo Višňovom a v prešovskom nemocničnom parku pred starou pôrodnicou a jeden približne z roku 2000 alebo 2001 v Holíči. Naďalej vás chceme povzbudiť, aby ste nám napísali na našu emailovú adresu kancelaria@www.forumzivota.sk a informovali nás o takomto pamätníku, ak sa nejaký nachádza vo vašej farnosti a poslali nám fotografiu a pár informácií o ňom. Doteraz máme informácie o týchto pamätníkoch: http://www.www.forumzivota.sk/index.php?page=77.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.