Vigília za každý počatý ľudský život

Dňa 27. novembra 2010 bude Svätý Otec sláviť v Bazilike sv. Petra v Ríme „Vigíliu za každý počatý ľudský život“. K jej sláveniu vyzval aj všetkých biskupov sveta. Takto sa v modlitbe za počatý život zjednocuje celý svet po prvýkrát v histórii. Nižšie uvádzame informácie o vigíliách, ktoré sa uskutočnia na území Slovenska, získané z jednotlivých biskupstiev. Všetky vigílie budú slávené spolu so sv. omšou.  Vo viacerých biskupstvách boli k sláveniu vigílie vyzvaní aj kňazi v jednotlivých farnostiach. O ich konaní sa informujte u miestnych kňazov. Ucelený prehľad vigílií vo farnostiach nám poskytla košická arcidiecéza.
Vyzývame všetkých veriacich, aby sa zúčastnili na týchto vigíliách. Zvlášť pozývame veriacich na tie vigílie, ktorým budú predsedať miestni biskupi, aby takto, v jednote s nimi a nástupcom Svätého Petra, predkladali Bohu modlitby za počaté deti. Dnes je denno denne v státisícových rozmeroch ohrozovaný nevinný, bezbranný počatý ľudský život. Nech je toto ceslosvetové modlitbové zjednotenie vyjadrením našej kresťanskej staroslivosti o tieto deti a veľkou prosbou o Božie požehnanie a milosrdenstvo.
  
Bratislavská arcidiecéza
Dóm sv. Martina, začiatok o 17.00. Vigílii bude predsedať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita.

Františkánsky kostol v Bratislave, začiatok o 19:30. Vigília bude predĺžená do 24:00, a tak bude priestor aj na krátke občerstvenie a osobné rozhovory. Ukončená bude  Slávnostnou modlitbou Posvätného čítania tzv. „Matutinum“.

Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Betliarska 3, so začiatkom o 18.30. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Vladimír Thurzo. Po sv. omši bude adorácia s meditáciami k radostným tajomstvám sv. ruženca. Záver adorácie bude o 22.00.

Bratislavská eparchia
Katedrálny Chrám Povýšenia sv. Kríža v Bratislave, začiatok o 17,00. Vigílii bude predsedať Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha. 

Trnavská arcidiecéza
Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, začiatok o 18,30. Vigílii bude predsedať Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup.
Kostol Ducha Svätého v Hlohovci, začiatok o 20:00.
Farský kostol v Galante v sobotu od 19.00.

Nitrianska diecéza
Bazilika sv. Emeráma – katedrálny chrám, začiatok o 17,00. Vigílii bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. 

Banskobystrická diecéza
Kostol sv. Michala v Leviciach, začiatok o 16,30. Vigílii bude predsedať vdp.Mgr. Vladimír Šimúnek.
Katedrála sv. Františka Xaverského V Banskej Bystrici slávením svätej omše s vešperami o 18,00 hod. Počas svätej omše v banskobystrickej Katedrále požehnajú adventné vence. Na záver večernej modlitbovej vigílie v Katedrále bude eucharistická adorácia s modlitbou za každý počatý ľudský život. 

Žilinská diecéza
Katedrála Najsvätejšej Trojice, začiatok o 18,30. Vigílii bude predsedať generálny vikár Mons. Ladislav Stromček.
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie, Žilina-Vlčince, začiatok o 18,00. Vigílii bude predsedať dekan Mgr. Richard Folučka.

Košická arcidiecéza
Seminárny kostol, Hlavná 91, Košice. Začiatok o 17,30. Vigílii bude predsedať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

Zoznam vigílií konaných na území košickej arcidiecézy TU.

Košická eparchia
Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach, Moyzesova ulica, sv. liturgia o 18 00 h, po nej eucharistická adorácia spojená s vigíliou. Obradu bude predsedať Vladimír Tomko, protosynkel eparchie.

Spišská diecéza
Katedrála Svätého Martina, Spišská Kapitula, začiatok o 17,00.
Námestovo, po svätej omši o 18,00.
Levoča, o 18,45.
Smižany, po večernej svätej omši.
Poprad , o 18.00 v Kostole svätých Cyrila  a Metoda na Juhu.

Rožňavská diecéza
Katedrálny chrám Nanebovzatia Panny Márie, začiatok o 18,00. Vigílii bude predsedať Mons. Vladimír Filo, rožňavský diecézny biskup.

 

Pozn.: v prípade, že viete o nejakej ďalšej modlitbovej vigílii alebo o doplnení uvedených informácií, napíšte nám prosím na adresu marek@www.forumzivota.sk. Ďakujeme. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.