Duchovná obnova v Stupave pre všetky ženy


Farnosť sv. Kráľa Štefana v Stupave a Spoločenstvo Kráľovnej rodiny srdečne pozýva všetky ženy na adventnú DUCHOVNÚ OBNOVU pre dobro rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. 12. 2010 o 15,00 hodine.

Program v kostole sv. Kráľa Štefana je nasledovný:
15,00h Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou
16,00h Radostný ruženec s Jánom Pavlom II. pred oltárom Panny Márie

V pastoračnej miestnosti:
17,00h Predstavenie Spoločenstva Kráľovnej rodiny a zamyslenie na tému: Ruženec ako prostriedok spásy našich rodín
Agapé
19,00h Modlitba na záver

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.