Výzva na podporu hospicovej starostlivosti


Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž podporuje listom zo dňa 23. novembra 2010 výzvu na finančnú pomoc trpiacim pacientom prostredníctvom Fondu na podporu hospicovej starostlivosti pod názvom „Europomoc“ z iniciatívy Únie poskytovateľov hospicovej starostlivosti na Slovensku. V otvorenom liste, ktorý slovenské hospice adresujú verejnosti, uvádzajú: „Mnoho nevyliečiteľne chorých a starých ľudí okolo nás trpí. Potrebujú primeranú a odbornú starostlivosť. Predovšetkým však potrebujú, aby sa s nimi zaobchádzalo s láskou, pre ktorú je stvorené ľudské bytie.“

Apel je určený širokej verejnosti. „Sme svedkami toho, že hospicová starostlivosť je už niekoľko rokov zo strany štátu a zdravotných poisťovní dlhodobo finančne podhodnocovaná a tým pádom likvidovaná,“ píšu poskytovatelia hospicovej starostlivosti na Slovensku. Hospice preto prichádzajú s výzvou „o pomoc obetou 5 eur, pre našich klientov v hospici, aby sme prekonali ignoranciu štátu voči hospicom“.

Kolektív hospicových pracovníkov v pripojenej štatistike uvádza, že náklady na starostlivosť o jedného pacienta v terminálnom štádiu sú v priemere 56 eur na pacienta a deň. Zdravotné poisťovne však hradia v priemere 27 eur na pacienta a deň. Deficit znižuje Cirkev príspevkom 10 eur na pacienta a deň. Napriek tomu zostáva deficit 19 eur na pacienta a deň, a to je dôvod zriadenia fondu „Europomoc“, pretože väčšina pacientov na to nemá.

Voči vážnej sociálnej otázke je citlivá aj Katolícka cirkev. Banskobystrická diecéza v roku 2006 v Banskej Bystrici otvorila hospic, ako súčasť sociálno – zdravotníckeho DOMu Božieho milosrdenstva. Motiváciou na jeho prevádzkovanie je, ako sa uvádza v podpornom liste Mons. Rudolfa Baláža, „poskytnúť ľuďom v terminálnom štádiu blížiacej sa smrti právo na dôstojné ľudské zaobchádzanie, úľavu od bolesti a spoločenstvo blízkych v posledných chvíľach svojho života. Neohrozuje ich žiadna forma eutanázie.“ Banskobystrický Hospic Božieho milosrdenstva taktiež patrí do Únie poskytovateľov hospicovej starostlivosti na Slovensku.

Číslo účtu fondu „Europomoc“ 282 582 0053 / 0200 Viac nawww.dombm.sk  alebowww.europomoc.sk.dik


 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.