ALEXIS


Projekt konkrétnej pomoci pre ženy a dievčatá, poradňa Alexis, oslavuje v decembri svoje prvé výročie. Za toto obdobie sa usiloval o ponúknutie podpory a poradenskej služby dievčatám a ženám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných situáciách súvisiacich s tehotenstvom. Za prvý rok bolo riešených 95 prípadov, ktoré sa väčšinou týkali neplánovaného alebo rizikového tehotenstva. Do projektu bolo zapojených 27 odborníkov z oblasti sociálnej práce, gynekológie, psychológie, psychiatrie a ďalších. Výsledky sú zosumarizované k 1. 10. 2010 a je v nich zahrnuté osobné, emailové i telefonické poradenstvo.

Obsahom poradenstva je najmä pomoc pri analýze problému a hľadaní riešenia, pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti, informácie o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva.

Všetky informácie a kontakty sú dostupné na webovej stránke www.alexisporadna.sk, ktorá je centrálnym kontaktným miestom poradenstva. Emailové poradenstvo poskytujeme na emailovej adrese poradna@alexisporadna.sk, na ktorú môžu potenciálne klientky poslať emailovú správu s opisom svojho problému. Odborná poradkyňa im najneskôr do 24 hodín odpovie. Podobne sa môžu poradiť na telefónnych číslach 0911 350 200 (T-Mobile) a 0917 350 200 (Orange).

Činnosť poradne pre ženy a dievčatá Alexis môže podporiť každý rozširovaním kontaktných informácií, zapojením sa do odbornej spolupráce alebo materiálne a finančne na číslo účtu 0422874576/0900. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť heslo „Alexis“, aby bolo možné identifikovať a využiť dar podľa želania darcu.
Projekt poradne pre ženy a dievčatá Alexis nadväzuje na projekt Zachráňme životy, ktorý Fórum života realizuje od decembra 2007. Poradňa Alexis má ambíciu poskytovať predovšetkým poradenské služby, zatiaľ čo projekt Zachráňme životy je zameraný na poskytovanie kompletnej sociálnej a materiálnej pomoci.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.