Seminár k projektom Zachráňme životy a Alexis


Dňa 3. 12. 2010 sa v priestoroch Fóra života uskutočnilo pracovné stretnutie k projektom konkrétnej pomoci tehotným ženám v núdzi. Stretnutie bolo určené pre poskytovateľov pomoci v rámci projektu Zachráňme životy a záujemcom o poskytovanie poradenstva v rámci projektu Alexis.

Na úvod pozdravila účastníkov seminára predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová a poďakovala im za ich spoluprácu a obetavú činnosť. Koordinátorka projektu Zachráňme životy Mária Dmeterová oboznámila účastníkov s výsledkami projektu za obdobie troch rokov a zhodnotila fungovanie vnútorného informačného systému. Výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík zasa zhodnotil ročné fungovanie projektu Alexis a vzájomné prepojenie a nadväznosť oboch projektov. V poobedňajších hodinách poradkyňa Eva Čeřovská poskytla základné školenie záujemcom o poskytovanie poradenstva, ktorí prišli z celého Slovenska.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.