Zachráňme životy po troch rokoch


V dnešný deň oslavuje projekt Zachráňme životy tretie narodeniny. Projekt realizuje občianske združenie Fórum života a počas trojročného fungovania sme vďaka nemu pomohli 44 ženám a ich deťom a narodilo sa 36 bábätiek. Z tohto počtu  ostalo 34 narodených detí pri svojej matke, len dve deti išli na adopciu. Celkovo sme riešili 540 prípadov. K 1. 11. 2010 Prispeli darcovia sumou 71 454,92 EUR.

Cieľom projektu je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi a súčasne umožniť ľuďom, ochotným pomôcť finančne, materiálne i aktívne, zapojiť sa do projektu.

Centrálnym informačným miestom projektu je internetová stránka www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorázovo prispieť na číslo účtu 0424246346/0900. Finančné čiastky sa prerozdeľujú medzi príjemcov pomoci, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Všetky poukázané finančné dary dostávajú v plnej výške priamo príjemcovia pomoci (ženy a ich deti). Náklady na riadenie a správu systému zabezpečuje Fórum života z iných zdrojov.

Nové prípady sa do systému zaraďujú na základe odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov, ale aj na vlastnú žiadosť. Garanciu efektívneho využitia darov zabezpečuje transparentný finančný tok a profesionálne služby poskytovateľov pomoci.

Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach darcov a ich použití si môže každý darca overiť na internetovej stránke www.zachranmezivoty.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.