Slovenskí biskupi slávili vigíliu za počatý život


Dňa 27. novembra 2010 slávil Svätý Otec v Bazilike sv. Petra v Ríme „Vigíliu za každý počatý ľudský život“. K jej sláveniu vyzval aj všetkých biskupov sveta. Takto sa v modlitbe za počatý život zjednocuje celý svet po prvýkrát v histórii.

K sláveniu vigílie sa pripojili aj slovenskí biskupi spolu so svojimi veriacimi. Vigílie sa uskutočnili v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, v Spišskej Kapitule, Rožňave a v celej Košickej arcidiecéze. Vo viacerých biskupstvách boli k sláveniu vigílie vyzvaní aj kňazi v jednotlivých farnostiach. Vigília sa tak stala na pôde Katolíckej církvi najväčšou jednotnou modlitbovou udalosťou na úmysel úcty k životu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.