Rusko : nový zákon podstatne sprísni podmienky reklamy na potrat

Ruská národná duma prijala v prvom čítaní novú legislatívu, obsahujúcu niekoľko sprísnení ohľadom reklamy na potratové služby, ako aj ďalšie s tým spojené povinnosti jej zadávateľov.
Podľa nového zákona bude musieť každá takáto reklama obsahovať dôrazné upozornenie, varujúce pred mnohými, najmä zdravotnými, následkami potratu. Rovnako sa zakazuje aj vykresľovanie potratu ako „výkonu ľahkého a bezpečného“.
Prvé legislatívne opatrenia, smerujúce k obmedzeniu potratovej reklamy prijalo Rusko už v minulom roku – tá nesmie byť umiestnená v žiadnych materiáloch určených maloletým, či už tlačených, audio alebo video materiáloch. Rusi sú krok po kroku nútení meniť legislatívu a snažiť sa o zníženie počtu potratov (rastu ktorého napomáhala samozrejme aj reklama), kvôli hroziacej depopulácii, keďže sa rodí tak málo detí, že sa niekedy prejavuje v konečnom dôsledku až chýbanie ďalšej generácie.
Pavel Žirjanov, jeden z autorov nového legislatívneho projektu, konštatoval, že : „potraty nie sú len ročnou stratou okolo dvoch miliónov detí ale tiež otupovaním myslenia ľudí, keďže tí sa stávajú akoby oprávnenými na usmrcovanie iných – teda šíri sa abortívne myslenie „.
Podľa jeho vyjadrenia sa v Rusku potrat stal „zvykom – veľmi zlým zvykom, keďže ženy nemajú problém rozhodnúť sa preň, nakoľko je banalizovaný do takej miery, že je vnímaný rovnako ako povedzme vytrhnutie zubu – ako obyčajná medicínska procedúra. Je to spôsobené mnohými potratmi v histórii, totiž v rodine sa temer vždy nachádza niekoľko členov s potratovou skúsenosťou. Rovnako sú samozrejme ovplyvnení lekári, ktorí nevyvinú často nijaké úsilie na privedenie pacientky ku zmene rozhodnutia pre interrupciu, ba naopak, sami ju ponúkajú, hoci nevznikli ani žiadne vážne dôvody“.  To nie je morálne nielen z hľadiska medicínskej bioetiky a etiky všeobecne, ale ani záujmom žiadnej civilizovanej spoločnosti.   

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.