Macedónsko : spoločná deklarácia náboženských predstaviteľov proti homosexuálnym manželstvám

Macedónski náboženskí lídri vyzvali vládu krajiny, aby neschválila legislatívnu zmenu v ústave štátu, ktorá by umožnila uzatváranie homosexuálnych manželstiev.
V spoločnej deklarácii rôznych náboženských skupín je do popredia daná najmä myšlienka o povahe manželstva, ktoré je prirodzene „zväzkom medzi jedným mužom a jednou ženou“.
Deklaráciu podpísali zástupcovia katolíckej a pravoslávnej cirkvi v Macedónsku, rovnako ako vedúci predstavitelia židovskej a moslimskej náboženskej obce. Svoje návrhy budú signatári prerokovávať aj s prezidentom Macedónska, Georgijom Ivanovom.
Právo na homosexuálny partnerský vzťah je v Macedónsku uzákonené, avšak nie právo uzavrieť manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia, vďaka čomu sa krajina dostáva pod paľbu ideologicky motivovanej kritiky Európskej únie a iných organizácii. Rovnako je kritizovaná aj za chýbajúci článok v novej ústave zakazujúci diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.