Veda:Taliansko – 14-týždňové dvojičky komunikujú v maternici !

Podľa novej talianskej štúdie už 14-týždenné dvojičky v maternici spolu svojím spôsobom komunikujú. Taliansky výskumník Umberto Castiello, z univerzity v meste Padova, prišiel k týmto poznatkom po použití pokročilej ultrasonografickej techniky, nakoľko prístrojom bolo možné snímať dvojičky v 3D zobrazení.
Štúdia bola realizovaná u piatich párov čakajúcich dvojičky. Snímky zhotovené počas dvadsiatich minút ukázali, že dvojičky v maternici sa v 14.týždni dotýkali ako steny maternice, tak seba navzájom. O 4 týždne bol ich záujem asi trikrát vyšší, približne tridsať percent ich pohybu smerovalo k súrodencovi. Celkovým záverom štúdie je teda zistenie, že : „dvojičky počínajúc štrnástym týždňom vykonávajú pohyby zamerané na svojho súrodenca, ktoré prevažujú nad pohybmi zameranými na seba, čo dkazuje, že nenarodené dieťa je vnímavé na prostredie v maternici a je si vedomé prítomnosti súrodenca vo svojom okolí.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.