XIII. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“

XIII. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“ sa bude konať v dňoch 25. – 26. marca 2011 v Rajeckých Tepliciach. Záštitu nad konferenciou aj tento rok prevzala Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu a Peter Dobeš, primátor mesta Rajecké Teplice. Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
Tento ročník bude zameraný tému: „Zmyslom života je láska, nie ideálne zdravie.“ (V čom spočíva hodnota života, Formácia postojov spoločnosti k ľuďom s postihnutím, Pomoc ľuďom s postihnutím.)
Prihlásiť sa môžete na týchto kontaktoch: ÁNO PRE ŽIVOT, n. o., Ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice, 041 – 5494950, apz@nextra.sk.
Viac nájdete v prílohe.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.