Brazília : liberalizácia „in vitro“ umelého oplodnenia

Brazílska komora lekárov schválila nové zásady, podľa ktorých bude možné prevedenie procedúry „in vitro“ umelého oplodnenia u homosexuálnych osôb, rovnako ako aj partnerov žijúcich bez uzavretia manželského zväzku. Nové predpisy tiež pripúšťajú použitie spermií alebo vajíčok odobratých od osoby, ktorá už nežije. Lekári chcú podľa vlastného vyjadrenia týmito zmenami vyhovieť požiadavkám „modernej“ spoločnosti.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.