Podpora vyhlásenia KBS

Fórum života víta a podporuje dnešné vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k uplatneniu práva na výhradu vo svedomí.

Fórum života 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.