Stanovisko FKI k zmarenému rozhodnutiu prestať vykonávať potraty v univerzitných nemocniciach.

Členovia o.z. Fórum kresťanských inštitúcií považujú každý počatý ľudský život za nesmiernu hodnotu, a preto veľmi uvítali rozhodnutie univerzitných nemocníc v Bratislave prestať vykonávať potraty na žiadosť ženy. O to viac je FKI sklamané z vývoja v ostatných dňoch, kedy sa spustila mediálna paľba proti tomuto rozhodnutiu, čo vyústilo do zrušenia predošlého šľachetného rozhodnutia. Tento vývoj ukazuje na obrovskú spoločenskú zodpovednosť novinárov.

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo 7. októbra 2010 rezolúciu č.1763, ktorá plne obhajuje právo nielen jednotlivcov – lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov – ale aj ľubovoľných zdravotníckych zariadení odmietnuť vykonávať potrat.

Chceme zdôrazniť, že je zásadný rozdiel medzi urgentnou zdravotnou starostlivosťou (pri úrazoch, či náhlych život ohrozujúcich stavoch) a tzv. umelým prerušením tehotenstva, čiže potratom. Pri prvých prípadoch rozhodujú hodiny, či minúty, kým potrat sa dni či týždne dopredu plánuje. Z tohto dôvodu naozaj nie je nutné, aby tento úkon muselo vykonávať každé lekárske zariadenie. Vo viacerých demokratických krajinách sa situácia vyvinula tak, že verejné zdravotné zariadenie potraty na žiadosť ženy (podobne ako napr. estetické operácie) nevykonávajú, keďže to nie sú liečebné úkony. Tieto úkony robia iba súkromné zdravotné zariadenia.

Nezdá sa nám náležité „ospravedlňovať“ pokračovanie v zabíjaní počatých (pre niekoho nechcených) detí tým, že za získané peniaze z ich zabitia sa bude pomáhať počať deti tým párom, ktoré majú problémy s tehotenstvom.

V tejto súvislosti vítame a podporujeme riešenia problému neplánovaného tehotenstva humánnym spôsobom tak, aby bola poskytnutá všestranná pomoc matke a zachovaný život dieťaťa.

FKI podporuje vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 27. 1. 2011 ako aj vyhlásenie Fóra života zo dňa 26. 1. 2011.

V Bratislave, 28.1.2011
Za Fórum kresťanských inštitúcií
Ing. Mgr. Pavol Kossey, podpredseda FKI

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.