USA : Veľký pochod za život aj za účasti slovenskej europoslankyne

Vo Washingtone sa konal 22.januára pochod za život, ktorého sa zúčastnilo 250 000 ľudí. Ide o každoročne usporiadavanú akciu, ktorá sa koná na deň výročia legalizácie potratovej legislatívy v Spojených štátoch roku 1973.
Pochod chce upozorniť na hodnotu ľudského života a nevyhnutnosť jeho ochrany od počatia po prirodzenú smrť, rovnako žiada zákaz financovania interrupcií z verejných peňazí.
Trasa pochodu prechádza okolo budovy Kapitolu k Najvyššiemu súdu, účastníci majú možnosť tiež hovoriť s poslancami kongresu o svojich požiadavkách. 
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia rôznych náboženských a názorových skupín, popri tradične veľkom zastúpení katolíckych organizácii napríklad aj hnutia „Pravoslávni kresťania za život“ či „Anglikáni za život“.
Odhaduje sa, že70% zúčastnených tvorili skupiny mladých ľudí pod 21 rokov, čo je veľmi dobrým signálom pre budúcnosť boja o ochranu života. Medzi skupinami mládeže boli aj žiaci katolíkych škôl a študenti katolíckych univerzít. Akcie sa tiež zúčastnil veľký počet rehoľníkov, rovnako aj množstvo kňazov a seminaristov so svojimi biskupmi.
Heslá manifestujúcich sa opierali o prirodzené právo, odvolávali sa prehlásenie o nezávislosti USA, ktoré zaručuje najprv právo na život, až následne právo na slobodu, sčasti argumentovali aj Svätým písmom.
Zaujala skupina mužov, ktorí v minulosti dali súhlas na potrat, nesúcich transparenty s posolstvom: „Je mi ľúto strateného otcovstva“ , „Ľutujem svoj potrat“ .
Eric Cantor, republikánsky člen snemovne reprezentantov povedal vo svojom prejave, že „ničivá záplava potratov už prekročila svoj vrchol a republikánska strana bude v novozvolenej snemovni ako prvý bod presadzovať zákaz financovania potratov zo štátnych financií.“
Tento rok sa na tomto pochode zúčastnila aj členka predsedníctva Fóra života a zároveň europoslankyňa Anna Záborská, ktorá mala možnosť aj vystúpiť pred zúčastneným davom na čestnej tribúne a pozdraviť účastníkov v mene európskych pro-life organizácií.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.